Trải nghiệm giải pháp HiFACE+ tại tượng đài Lý Thái Tổ