Tin Tức

11/02/2020

HiFACE – Giải pháp khởi nguồn từ LAB của Tinhvan Group

Quý 3 năm 2018, TT Nghiên cứu Phát triển Tinh Vân (Tinhvan Lab) được ra đời và lập tức bắt tay nghiên cứu dự án HiFACE. […]
11/02/2020

HiFACE LITE – Giải pháp Kiểm soát ra vào & Chấm công

Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có số lượng nhân sự tương đối lớn (>100 nhân sự), thường sử dụng giải pháp chấm […]
11/02/2020

Giám khảo cuộc thi Hoa hậu 4.0 tại Tinhvan Group

Dịp 8/3 năm nay, Tinhvan Group có một chương trình đặc biệt, bình chọn Hoa hậu 4.0. Hoa hậu 4.0 (Mis 4.0) của Tinh Vân sẽ […]