HiFace – Giải pháp nhận diện khuôn mặt đồng hành cùng lễ khai giảng “đặc biệt” tại trường THCS Trưng Vương- Hà Nội