HiFACE Điểm Danh đã đặt chân tới THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa