Cận cảnh hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt của ngôi trường trăm năm tuổi [Video]