Anh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để theo dõi người mua hàng