HiFACE+ tại Hội Thảo khoa học của trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy